Problemen met wanbetalers?

Ook patiënten hebben het financieel moeilijk door de crisis. Bijgevolg weigeren sommige mensen die een medische ingreep moeten laten uitvoeren te betalen.
Een enquête van FVIB bij 800 zelfstandige zorgverstrekkers wees uit dat 4 op 10 te maken krijgt met wanbetalers.

Correct omgaan met wanbetalers is niet zo eenvoudig. Je moet tegelijkertijd beleefd blijven, maar toch assertief zijn.
Hoeveel waarschuwingen moet je sturen voor je verdere stappen onderneemt? Welke formulieren moet je gebruiken, met welke instanties neem je best contact op, …?
Tijdens de opleiding problematiek met wanbetalers in een tandartspraktijk legt de docent uit hoe je zo’n delicate situatie het best aanpakt.

Maar er zijn zeker ook leuke kanten aan het beroep van een zelfstandig zorgverstrekker.  Zo is er bijvoorbeeld het loonbriefje. Benieuwd welk bedrag daar op staat?
Jobat nam een interview af van een zelfstandig tandprothesetechnicus die per maand 2927 euro netto verdient. Exclusief firmawagen, groepsverzekering, gsm en laptop.
Niet mis!

Check al onze opleidingen in de sector technologie voor de medische diagnostiek.
Vanaf 6 december komen de nieuwe opleidingen voor het voorjaar 2013 online, dus hou onze site zeker in de gaten!

 

Technische beroepen: cool om te doen – hot op de arbeidsmarkt!

Vandaag zet UNIZO technische jobs en praktijkgerichte opleidingen in de kijker.

De organisatie wil jongeren tonen hoe cool een echt vak kan zijn. Bovendien is het tekort aan technische vakmensen erg groot waardoor afgestudeerden uit een technische richting de beste startkansen hebben op de arbeidsmarkt

UNIZO  organiseert voor meer dan 6000 leerlingen de vijfde onderwijsvakmansroute in 220 technische of technologisch bedrijven.

De UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen wil de deelnemende scholieren zelf laten ontdekken hoe boeiend een technische opleiding en het bijhorende beroep kunnen zijn. Door al doende te leren in een technisch bedrijf, wil UNIZO de leerlingen warm maken voor praktijkgerichte opleidingen.

Dé praktijkgerichtste vorm bij uitstek is het systeem van de leertijd bij Syntra.
Jongeren leren het vak op de werkvloer bij een ondernemer-opleider gedurende 4 dagen per week, aangevuld met 1 dag per week algemene kennis bij Syntra.

Haast alle beroepen kunnen via een leerovereenkomst aangeleerd worden, waaronder technische zoals dakdekker, elektro-technisch installateur, metselaar, sanitair installateur, garagehouder-hersteller, opticien brillenmaker, schrijnwerker, tandprothesetechnicus, pc-technicus …

 

 

Crisis laat 2 x meer kunstgebitten repareren.

Tandlabo’s die uitsluitend voor particulieren werken, krijgen in crisistijden veel meer prothesedragers over de vloer (Denturist).
Dit is niet verwonderlijk als één op de vier van de 35-tot 44 jarigen al een gedeeltelijk of volledig kunstgebit draagt. Een noodzakelijk kwaad dat – jammer genoeg – niet meer alleen is weggelegd voor senioren.

Booming business dus.
Wie tuk is op fijn fijn labowerk, in combinatie met theoretische beroepskennis is weggelegd voor de job van tandprothesetechnicus.

Deze opleiding kan je volgen in open aanbod (avondopleiding in campus Metropool) of in het systeem van de Leertijd.

Onlangs kregen we in de campus in Antwerpen het UDB (Unie van Dentaaltechnische bedrijven) op bezoek. Enkele leerlingen vielen in de prijzen met hun eindwerken (lees kunstgebitten).